Nasze biuro rachunkowe w Warszawie oferuje profesjonalne rozliczanie PIT. Nie tylko wystawiamy dokumenty dla pracowników naszych klientów, lecz także zajmujemy się ich dostarczeniem do odpowiedniego urzędu. Dopełniamy takich formalności w stu procentach online, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi odwiedzać naszej siedziby stacjonarnej.

Oferujemy rozliczanie następujących deklaracji:

  • PIT 11 – to deklaracja, która zbiera informacje na temat pobranych zaliczek oraz dochodów uzyskiwanych w ramach podatku dochodowego. Dokumenty ten wypełnia pracodawca – w jego imieniu przygotowujemy deklaracje i dostarczamy je pracownikom,
  • PIT 8B – to dokument sporządzany dla podatników, którzy osiągnęli przychody np. z umowy zlecenia czy o dzieło. Zbiera on informacje na temat uzyskanych środków i pobranych zaliczek na podatek dochodowy,
  • PIT 40 – to roczne rozliczenie przychodu pozwalające na wyliczenie podatku dla osób, które pobierają emeryturę, rentę, świadczenia przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, świadczenie nauczycielskie kompensacyjne oraz rentę socjalną. Dotyczy to zarówno aktualnie pobieranych środków, jak i tych, z których podatnik korzystał w danym okresie rozliczeniowym,
  • PIT 4 – to zeznanie podatkowe składane do urzędu skarbowego w celu poinformowania o odprowadzanych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • PIT 8AR – to deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym pobranym od osób fizycznych.

Dlaczego warto pozostawić rozliczanie PIT specjalistom?

Rozliczanie PIT przez biuro rachunkowe w Warszawie to przede wszystkim sposób na oszczędność czasu. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku firm zatrudniających wielu pracowników. Samodzielne wypełnienie dokumentów dla każdej z tych osób bywa nie tylko czasochłonne, lecz także skomplikowane. W deklaracjach muszą znaleźć się dane osobowe pracowników, a także szczegółowe informacje o uzyskiwanych przychodach i pobranych zaliczkach. W niektórych z wymienionych rozliczeń uwzględnia się też ulgi przysługujące konkretnemu podatnikowi.

Inne zalety rozliczeń PIT przygotowywanych przez specjalistów to:

  • brak ryzyka popełnienia błędów – deklaracje PIT zawierają wiele szczegółowych informacji, dlatego ryzyko popełnienia błędu jest dość duże. Specjaliści wiedzą, jak poprawnie przygotować dokumenty i zorganizować swoją pracę, by właściwie wypełnić rozliczenie,
  • reprezentacja przed urzędami – nasze biuro rachunkowe zajmuje się nie tylko przygotowywaniem deklaracji PIT, lecz także ich przekazywaniem do odpowiednich urzędów,
  • łatwość dotrzymania terminów – przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia rozliczenia w urzędzie i jego przekazania pracownikowi w konkretnym terminie. Dzięki pomocy specjalistów można uniknąć nieterminowego przekazania deklaracji, co wiązałoby się z wieloma konsekwencjami.

Współpracujemy z przedsiębiorcami z wielu branż, przygotowując dla nich wszystkie potrzebne rozliczenia roczne. Nasze biuro księgowe blisko Gocławia to miejsce, w którym można skorzystać z pomocy specjalistów osobiście, choć większość usług realizujemy online. Bazujemy na informacjach przekazanych nam przez klienta, przygotowując wszystkie wymagane rozliczenia PIT.

Zapraszamy do kontaktu.