Prowadzenie księgowości – Warszawa

Szukasz pewnych, kompleksowych usług w zakresie prowadzenia księgowości w Warszawie?

Zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura – komfortowo i w znakomitej lokalizacji! Zapewniamy pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji oraz stowarzyszeń, której szczegółowy zakres elastycznie dopasujemy do Twoich potrzeb. Działamy na zasadach outsourcingu – dzięki nam możesz powierzyć obowiązki zewnętrznej firmie.

W ramach jednej, miesięcznej stawki zapewniamy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR,
 • pełną obsługę kadrowo-płacową,
 • reprezentację przed US i ZUS,
 • obsługę jednoosobowej działalności,
 • doradztwo finansowe i podatkowe,
 • pomoc w rozpoczęciu działalności,
 • pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnych,
 • pomoc w uzyskaniu kredytu.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym EKSPERT (oddziały w Warszawie i Nieporęcie), zyskujesz zaufanych partnerów i doradców, którzy znajdą najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków. Naszym celem jest zapewnienie w pełni satysfakcjonującej usługi, która przyniesie wymierne korzyści:

 • obniżenie kosztów i optymalizację podatkową opartą na eksperckiej wiedzy,
 • stały i wygodny dostęp do dokumentacji w elektronicznej księgowości,
 • pomyślnie ukończone kontrole US i ZUS,
 • nowe perspektywy rozwoju Twojej firmy!

Szczegółowy zakres usług oferowanych w ramach obsługi księgowo-finansowej firmy obejmuje:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych w pełnym zakresie:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie wszystkich ewidencji KpiR.

Pełną obsługę kadrowo-płacową:

 • przygotowanie umów o pracę, zlecenie, dzieło – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • przygotowanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • deklaracje PFRON.

Pomoc w  uzyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnych:

 • znalezienie odpowiedniego grantu,
 • sporządzenie biznesplanu,
 • wypełnienie wniosku,
 • prowadzenie księgowej obsługi projektu,
 • rozliczenie projektu w Ministerstwie Finansów.

Pomoc w  uzyskaniu korzystnego kredytu:

 • weryfikacja firmy we współpracy z domem kredytowym „Notus S.A.”,
 • wypełnienie dokumentów i kontakt z doradcą finansowym.

Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych oraz zaległości w ZUS-ie.

Profesjonalne doradztwo

Zajmujemy się nie tylko przygotowywaniem dokumentów i reprezentacją klienta przed urzędami, lecz także profesjonalnym doradztwem w kwestiach finansowych. Analizujemy sytuację danej firmy i przewidujemy skutki, które mogą nieść za sobą poszczególne decyzje. Pomagamy również wybrać odpowiednią formę opodatkowania i sprawdzamy poprawność dokumentów przygotowanych przez przedsiębiorcę.

W ramach doradztwa księgowego zajmujemy się:

 • sprawdzaniem sprawozdań finansowych w celu potwierdzenia ich rzetelności i zgodności z przepisami,
 • analizą wskaźników finansowych i oceną rentowności,
 • interpretacją przepisów finansowych,
 • optymalizacją ponoszonych kosztów,
 • przygotowywaniem raportów dla inwestorów i banków,
 • opracowywaniem strategii finansowej.

Analizujemy materiały dostarczone nam przez klienta oraz samodzielnie pozyskujemy informacje potrzebne np. do złożenia wniosku o przyznanie dotacji. Działamy z wykorzystaniem nowoczesnego programu internetowego, dzięki któremu zyskujesz stały dostęp do dokumentów swojej firmy.

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie księgowości profesjonalistom?

Prowadzenie księgowości bywa skomplikowane – zwłaszcza jeśli przedsiębiorca nie ma wykształcenia w tym zakresie. Wyręczamy właścicieli firm z konieczności samodzielnego przygotowywania dokumentów, oszczędzając ich cenny czas. Zamiast dopełniać skomplikowanych formalności, przedsiębiorca może skupić się na zadaniach leżących w jego kompetencjach.

Dzięki nam nie musisz również martwić się błędami, które często pojawiają się w przypadku samodzielnie przygotowywanych dokumentów. Specjaliści wiedzą, jak poprawnie wykonać rozliczenia, ewidencje czy wnioski. Dzięki temu można uniknąć konsekwencji związanych z dostarczeniem niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych dokumentów.

Wyręczymy Cię ze wszystkich formalności związanych z księgowością, jednocześnie doradzając odnośnie ważnych decyzji, które mogą wpłynąć na sytuację przedsiębiorstwa. Sprawdzimy dostarczone nam dokumenty i przekażemy je do odpowiednich urzędów. Pośredniczymy w kontaktach z US i ZUS, wyręczając klienta m.in. z konieczności przygotowywania materiałów niezbędnych w trakcie kontroli.

Zajmujemy się księgowością spółek i działalności gospodarczych. Dobieramy zakres usług do rodzaju firmy prowadzonej przez klienta i jego indywidualnych potrzeb.

Prowadzenie księgowości w ramach outsourcingu

Zajmujemy się prowadzeniem księgowości dla firm na zasadach outsourcingu. Oznacza to, że nie musisz zatrudniać własnego księgowego, aby skorzystać z pomocy specjalisty. Ustalamy zakres świadczonych usług indywidualnie, po rozmowie z klientem. Specjalizujemy się przede wszystkim w bieżącym prowadzeniu księgowości – przygotowujemy wszystkie dokumenty potrzebne do dopełniania wymaganych formalności.

Dzięki nam nie musisz tworzyć osobnego stanowiska w firmie, przeprowadzać kosztownej rekrutacji czy ponosić wydatków związanych z comiesięcznym wynagrodzeniem specjalisty. Rozliczamy się dzięki fakturom, a nasi klienci mogą w każdej chwili zrezygnować ze współpracy lub zmienić jej warunki. Zapewniamy profesjonalne wsparcie zarówno właścicielom dużych firm, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Zapraszamy do współpracy z naszym biurem.