Księga przychodów i rozchodów to dokument, który służy do ewidencjowania wszystkich operacji gospodarczych podejmowanych przez przedsiębiorstwo. Obejmuje ona takie informacje, jak:

  • wszystkie przychody uzyskiwane przez przedsiębiorstwo – w tym te ze sprzedaży,
  • koszty ponoszone w związku z zakupem towarów i materiałów oraz uboczne wydatki ich dotyczące,
  • wydatki związane z wynagrodzeniami i prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • koszty prac badawczo-rozwojowych.

Obecnie istnieje możliwość elektronicznego prowadzenia ksiąg rachunkowych. To wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą mieć jasny i szybki wgląd we wszystkie informacje o firmie.

Podczas księgowania niektórych kosztów możliwe jest zastosowanie metody kasowej lub memoriałowej. Dobieramy odpowiednie rozwiązanie do specyfiki ponoszonych wydatków i charakterystyki samego przedsiębiorstwa.

Kto powinien prowadzić KPiR?

Prowadzenie KPiR nie zawsze jest obowiązkowe. W większości przypadków jest to wybór opcjonalny, jednak istnieją osoby zobowiązane do dopełniania tych formalności. Mowa tu o:

  • osobach fizycznych, które osiągają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale rozliczają się na zasadach ogólnych lub przy pomocy podatku liniowego. Jednocześnie ich przychody muszą przekraczać równowartość 2 milionów euro,
  • spółkach jawnych osób fizycznych, spółkach cywilnych i spółkach partnerskich, które uzyskają przychód wyższy niż równowartość 2 milionów euro.

Limitem, od którego zależy, czy prowadzenie KPiR jest obowiązkowe, jest kwota 2 milionów euro. Przelicza się ją na złotówki zgodnie z oficjalnym kursem NBP. Po przekroczeniu tej wartości w poprzednim roku obrotowym podmiot jest zobowiązany do przejścia na pełną księgowość.

W polskim prawie przewidziano jednak wyjątki od tych zasad. Podatnik może zostać zwolniony z prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, jednak musi spełnić konkretne warunki. Mowa tu o:

  • okolicznościach związanych ze stanem zdrowia lub wiekiem osoby prowadzącej działalność,
  • rozmiarze i rodzaju prowadzonej działalności.

Aby zostać zwolnionym z prowadzenia KPiR, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do US. Możemy zająć się przygotowaniem tego dokumentu, odciążając przedsiębiorcę z dodatkowych formalności. Czas na złożenie wniosku jest jednak dość ograniczony, dlatego przed podjęciem takiej decyzji warto zapoznać się z ustawowymi terminami.

Dlaczego warto postawić na prowadzenie KPiR przez specjalistów?

Prowadzenie KPiR w Warszawie to jedna z usług chętnie wybieranych przez osoby, które wolą powierzyć formalności specjalistom. Księgowy wie, jak prawidłowo sporządzić nawet najbardziej skomplikowane dokumenty. Potrafi odpowiednio określić wydatki i przychody i zastosować właściwą metodę księgowania. Pomoc specjalisty jest wskazana zwłaszcza w przypadku większych firm, które muszą rozliczać setki lub tysiące operacji miesięcznie.

Zajmujemy się księgowością spółek i działalności gospodarczych. Doskonale orientujemy się w obowiązujących przepisach i terminach składania wymaganych dokumentów. Prowadzimy księgi przychodów i rozchodów w wersji tradycyjnej i elektronicznej. Większość usług realizujemy online, dlatego nie ma konieczności odwiedzania naszej siedziby w Warszawie.

Zachęcamy do kontaktu klientów z Warszawy i okolic. W razie pytań dotyczących naszej oferty służymy pomocą.