Oferta

Szukasz pewnych, kompleksowych usług księgowych w Warszawie?

Zachęcamy do skorzystania z usług naszego biura rachunkowego na Saskiej Kępie – komfortowo i w znakomitej lokalizacji! Zapewniamy pełną obsługę księgową oraz kadrowo-płacową małych i średnich przedsiębiorstw, fundacji oraz stowarzyszeń, której szczegółowy zakres elastycznie dopasujemy do Twoich potrzeb.

W ramach jednej, miesięcznej stawki zapewniamy między innymi:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i KPiR,
 • pełną obsługę kadrowo-płacową,
 • reprezentację przed US i ZUS,
 • obsługę jednoosobowej działalności,
 • doradztwo finansowe i podatkowe,
 • pomoc w rozpoczęciu działalności,
 • pomoc w uzyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnych,
 • pomoc w uzyskaniu kredytu.

Podejmując współpracę z biurem rachunkowym EKSPERT (oddziały w Warszawie i Nieporęcie), zyskujesz zaufanych partnerów i doradców, którzy znajdą najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązania w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków. Naszym celem jest zapewnienie w pełni satysfakcjonującej usługi, która przyniesie wymierne korzyści:

 • obniżenie kosztów i optymalizację podatkową opartą na eksperckiej wiedzy,
 • stały i wygodny dostęp do dokumentacji w elektronicznej księgowości,
 • pomyślnie ukończone kontrole US i ZUS,
 • nowe perspektywy rozwoju Twojej firmy!

Szczegółowy zakres usług oferowanych w ramach obsługi księgowo-finansowej firmy obejmuje:

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek oraz osób fizycznych w pełnym zakresie:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych do GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi podatkowej,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów:

 • prowadzenie wszystkich ewidencji KpiR.

Pełną obsługę kadrowo-płacową:

 • przygotowanie umów o pracę, zlecenie, dzieło – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzanie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników, dokumentacji zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowych do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4, PIT 8A),
 • przygotowanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),
 • deklaracje PFRON.

Pomoc w  uzyskaniu i rozliczeniu dotacji unijnych:

 • znalezienie odpowiedniego grantu,
 • sporządzenie biznesplanu,
 • wypełnienie wniosku,
 • prowadzenie księgowej obsługi projektu,
 • rozliczenie projektu w Ministerstwie Finansów.

Pomoc w  uzyskaniu korzystnego kredytu:

 • weryfikacja firmy we współpracy z domem kredytowym „Notus S.A.”,
 • wypełnienie dokumentów i kontakt z doradcą finansowym.

Pomoc w wyprowadzaniu zaległości podatkowych oraz zaległości w ZUS-ie.

Poznaj ceny usług księgowych i przekonaj się, że EKSPERT to tania księgowość w Warszawie.
Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura rachunkowego na Saskiej Kępie lub w Nieporęciu. Zachęcamy również do kontaktu mailowego bądź telefonicznego.